Profiel

Loevestein is een relatief jong museum, in 1994 ontstaan door de verzelfstandiging van Rijksmusea. Sindsdien heeft het museum zich ontwikkeld tot een actief en dynamisch museum dat midden in de samenleving staat en een breed publiek bereikt.

Loevestein is meer dan alleen erfgoed. De missie van Loevestein is het uitdragen van de betekenis van de gebeurtenissen van Loevestein.

Zo vertelt Loevestein het verhaal van eeuwenlange politieke strijd en macht en tegelijk is Loevestein een voorbeeld van hoe Nederland is ontstaan. Hierbij gaat het niet zozeer om de historische gebeurtenissen, maar hoe het tot de waarden van onze huidige samenleving is gekomen.

Het verhaal van Loevestein gaat verder dan het intellectuele erfgoed van Hugo de Groot. Het gaat over thema’s als richtingenstrijd, superioriteit, politieke processen, intolerantie, humanisme, dictatuur, anti-fundamentalisme, kolonialisme, eigendom, persoonlijk en internationaal recht, oorlog, vrijhandel, moraliteit. Thema’s die vandaag de dag bijzonder actueel zijn.

Missie

We willen het erfgoed van Loevestein behouden en beleefbaar maken om bij te dragen aan een vrije en vreedzame samenleving, waarin we respectvol met elkaar en de wereld omgaan.

Visie

Vanuit de erfenis van Loevestein duiden we de Nederlandse staat en identiteit, waarbij we aanzetten tot het nadenken over vrede, vrijheid en het belang van internationaal en persoonlijk recht.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de Stichting Rijksmuseum Slot Loevestein bestaat uit één persoon, die tevens de functie van directeur bekleedt. Sinds 1 april 2019 wordt de functie van directeur-bestuurder uitgevoerd door de heer Ed Dumrese.

Raad van Commissarissen

Naast het bestuur heeft de stichting tevens een Raad van Commissarissen, bestaande uit: voorzitter de heer mr. G.A. van der Steur en vijf bestuursleden: mevrouw drs. R.W.J. Melissant-Briene MSM, de heer B. Eenkhoorn, de heer drs. V.G. Moolenaar, mevr. drs. A.S.M. Vreeburg en de heer J. van Hooff. Een overzicht van nevenfuncties van het bestuur en de leden van de Raad van Commissarissen vindt u hier.

Governance Code Cultuur

Het bestuur en de Raad van Commissarissen van Slot Loevestein leven de regels van goed bestuur, zoals geformuleerd in de Governance Code Cultuur, na. De samenstelling van de Raad van Commissarissen is evenwichtig.

Duurzaamheid

Natuur en milieu zijn kernbegrippen in de exploitatie van Slot Loevestein. Ook bij de uitvoering van het Masterplan is gekozen voor een duurzame energievoorziening: Warmte/Koude opslag in de vesting. Loevestein heeft ook een systeem voor zelfzuivering van afvalwater, bijvoorbeeld om de toiletten door te spoelen. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van energiebesparende verlichting en wordt het gebruik van openbaar vervoer in combinatie met de veerdiensten gestimuleerd. De catering maakt gebruik van energiezuinige apparatuur. En we ondersteunen de lokale economie door het gebruik van biologische streekproducten.

Slot Loevestein is Green Key Goud gecertificeerd. Green Key is een bekend internationaal keurmerk voor duurzame bedrijven in de toerisme- en vrijetijdsbranche. Aan dit keurmerk kunt u zien dat wij er alles aan doen om de druk van onze onderneming op natuur en milieu te minimaliseren. Wilt u meer informatie over Green Key? Kijk dan eens op www.greenkey.nl.

Onze mensen

Slot Loevestein staat onder leiding van directeur Ed Dumrese. De organisatie wordt daarnaast gerund door onder andere beheer- en onderhoudsmedewerkers, horecapersoneel, receptie- en winkelpersoneel, museumgidsen en managers/medewerkers op diverse vakgebieden zoals museale zaken, reserveringen, marketing, facilitaire bedrijfsvoering, HR en financiële administratie.

Vrijwilligers

Bij Loevestein is een grote ploeg vrijwilligers actief op uiteenlopende gebieden, van facilitair tot publieksbegeleiding. We zijn heel dankbaar voor hun inzet en toewijding.

Jaarverslag, beleidsplan en ANBI status

Raadpleeg hier ons jaarverslag, het beleidsplan en het formulier ANBI status.

Jaarverslag (pdf)Beleidsplan (pdf)ANBI status (pdf)

Gedragscodes

In onderstaand document staan diverse gedragscodes die gelden in de Culturele sector uitgewerkt en toegeschreven naar hoe wij als Loevestein hiermee omgaan.

Gedragscodes