Stichting Rijksmuseum Slot Loevestein is een historische vesting in het Munnikenland, op het punt waar de Waal en de Maas samenkomen. Het is een plek met een bewogen geschiedenis. Bijna zeven eeuwen lang is Loevestein getuige geweest van de wording van Nederland. Als middeleeuws kasteel, als militaire vesting en als onderdeel van de Hollandse Waterlinie heeft Loevestein door de eeuwen heen een grote rol gespeeld in het vormgeven van ons nationaal erfgoed.

Het doel van Loevestein is om dit bijzondere erfgoed toegankelijk te maken voor een breed publiek en het te behouden voor toekomstige generaties. Met onze verhalen stimuleren we een open blik en dragen we bij aan een vrije en vreedzame samenleving, waarin we respectvol met elkaar en de wereld om ons heen omgaan.

Steun ons!

Als fonds of sponsor heb je de mogelijkheid om ons te steunen, zowel financieel als anderszins. Wij nodigen je graag uit voor een afspraak om je nader te informeren over onze plannen en de manieren waarop jouw steun een significante bijdrage kan leveren.

Annemarieke Cijsouw, projectmanager Beleid & Ontwikkeling
0183 – 44 71 79
annemariekecijsouw@slotloevestein.nl