Voor de nieuwe tentoonstelling “Tegenpolen” slaan Slot Loevestein en het Humanistisch Verbond de handen ineen.

In een wereld vol verschillen, lijkt polarisatie onvermijdelijk. Mensen zijn het niet altijd met elkaar eens. Daar is niks mis mee. Maar als het wij-zij denken vijandig wordt, is dat niet zonder risico.

De tentoonstelling is te zien t/m 2 maart 2025.

Koop hier je tickets

VERSCHILLEND VERBONDEN

Achter elk verhaal schuilt meer dan één kant, en achter elke persoon schuilt meer dan één label.

Kijk bijvoorbeeld naar Valeria. Ze kwam vanuit Bulgarije naar Nederland. Ze wil laten zien dat ze meer is dan alleen die ‘allochtoon, die de neiging heeft zichzelf nog steeds elke dag te moeten bewijzen.’ Of Monique, vaak met rollende ogen ‘geitenwollensok’ genoemd. Ze is veel meer dan dat ‘zweverige type die even met wierook wappert en kamers blauw zet’. We zijn allemaal veelzijdig, divers en uniek en hebben vaak meer gemeen met elkaar dan je op het eerste gezicht zou denken.

Bekijk de video en laat je inspireren om verder te kijken!

De opsluiting van predikant Arnoldus Geesteranus, dit jaar precies 400 jaar geleden, vormt de inspiratie voor een verhaal over wij-zij-denken en staat symbool voor polarisatie, zowel toen als nu.

Hoe ontstaat polarisatie, en wat zijn de mogelijke gevolgen ervan? Wat kunnen we leren van de geschiedenis? Hoe verschuift het hebben van verschillende meningen naar vijandig wij/zij-denken? En belangrijker nog, hoe kunnen we hier mee omgaan? Deze vragen proberen we te beantwoorden door het verleden en heden te verbinden.

TOEN

In de zeventiende eeuw heerst er veel onenigheid in Nederland. Twee groepen staan als tegenpolen lijnrecht tegenover elkaar. Hun meningsverschillen over politiek en geloof brengen het land bijna tot een burgeroorlog. Mensen zien elkaar niet meer als medemens, maar alleen nog maar als de vijand. Het remonstrantse geloof wordt zelfs verboden in een poging de eenheid te herstellen. Slot Loevestein, destijds de staatsgevangenis van Nederland, speelt hierin een belangrijke rol: negen predikanten, waaronder Arnoldus Geesteranus, worden er levenslang opgesloten.

EN NU

De tentoonstelling vertelt niet alleen deze historie, maar werpt ook een blik op het heden. Het Humanistisch Verbond belicht de actuele polarisatie in Nederland. Met prikkelende vragen en stellingen worden bezoekers uitgedaagd om na te denken over hun eigen standpunten en hoe deze zijn gevormd. De tentoonstelling toont dat verhalen verschillende kanten hebben. Maar vooral ook, dat mensen meer zijn dan hun mening. Het laat zien hoe dialoog over andere standpunten bijdraagt aan een samenleving met meer begrip en tolerantie, waarin iedereen zich thuis voelt. En waarin diversiteit ons juist kan verbinden.

KINDERLIJN

Deze tentoonstelling gaat over Tegenpolen. Dat betekent zoiets als ‘tegenover elkaar’. De aarde heeft een noord- en een zuidpool, net als een magneet. De polen van een magneet trekken elkaar aan of stoten elkaar af. Net als magneten, kunnen mensen die van mening verschillen, elkaar afstoten. Dan is het belangrijk om ook de andere kant te zien. Die kan namelijk verbinden. 

Door de hele tentoonstelling zijn grote oranje stippen te vinden. Dit is de kinderlijn. Hier ontdek je op een leuke, actieve en laagdrempelige manier meer over tegenpolen en verbinding! 

ER WAS EENS… EN ONEENS

Voor deze tentoonstelling schreef dichter en spoken word-artiest Derek Otte verschillende korte werken die allemaal te maken hebben met het thema ‘VERSCHILLEND VERBONDEN’. In een indrukwekkende audiotour vertelt hij je (over) de waarheid, vrijheid, verdeling, verschil en verbondenheid. Over hoe polarisatie in onze geschiedenis en in ons heden een grote rol speelt maar ook… Hoe we daar met het oog op een gedeelde toekomst zélf iets aan kunnen veranderen.

Vergeet niet je oortjes mee te nemen om de audiotour echt goed op je in te kunnen laten werken!

SLOT LOEVESTEIN

Vroeger was Slot Loevestein een staatsgevangenis waar de gevolgen van de 17e -eeuwse polarisatie zichtbaar waren. Nu, als rijksmuseum, is het slot de ideale locatie voor een tentoonstelling over zo’n actueel onderwerp. Deze tentoonstelling is met boeiende en relevante verhalen speciaal ontwikkeld voor een breed publiek. Met een kinderlijn, inclusief spellen en activiteiten, is het een aanrader voor jong en oud.

Rondom het thema worden diverse activiteiten georganiseerd, waaronder lezingen, filmvertoningen, workshops en educatieve programma’s voor scholen.

Randprogramma

Naast de tentoonstelling worden er rondom dit thema onder meer lezingen, filmvertoningen, workshops en programma’s voor het primair en voortgezet onderwijs georganiseerd.

Filmavonden op Loevestein

In samenwerking met het Internationaal Film Festival Gorinchem (IFFG) organiseren we drie zomerse filmavonden in een bijzondere en intieme setting.

Lees verder

Mede mogelijk gemaakt door

Coovels Smits Stichting, Van Maarseveen Fonds en fondsen, stichtingen en donateurs die anoniem wensen te blijven.