De leerlingen leren Slot Loevestein kennen als staatsgevangenis: wie zat hier gevangen, en waarom?

De leerlingen denken na over wat vrijheid van meningsuiting betekent. Ze gaan met elkaar in debat aan de hand van actuele stellingen over dit thema. Leerlingen denken na over de betekenis van vrijheid van meningsuiting en worden geprikkeld zelf de dialoog aan te gaan.

Bij deze museumles is een lesbrief ontwikkeld, waarmee de les voorbereid kan worden in de klas. Deze lesbrief vind je hier. 

 

Praktische informatie

AantalWe verdelen de groep in groepjes van 15 á 20 leerlingen per gids, afhankelijk van het totale aantal leerlingen.Tijdstiptussen 09.30 en 17.00 uurDuur75 minutenPrijs€ 5,00 per leerling. Begeleiders gratisKerndoelenNederlands