Binnenkort werkzaamheden Munnikenland

Op korte termijn wordt gestart met een project waarbij de Munnikenlandplas wordt verdiept met grond. De vergunningen hiervoor zijn inmiddels verleend aan Staatsbosbeheer en aannemer Van Oord start met de voorbereidingen, waarbij een leiding over de weg wordt aangelegd. De precieze planning volgt zo spoedig mogelijk.