Plan je bezoek
Wij zijn vandaag open van 10:00 tot 17:00.
Zie alle openingstijden

Ruimte voor de Rivier

De werkzaamheden in het kader van Ruimte voor de Rivier project Munnikenland zijn nog steeds in volle gang. De voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van de aanleg van de fietspaden binnen het projectgebied zijn uitgevoerd. Op de Wakkere Dijk wordt een fietspad en in de polder wordt de voormalige Schouwendijk ingericht als fietspad.

Het laatste anderhalf jaar heeft de laadbrug het aanzicht vanuit de polder richting de Waal enigszins ontsierd. Dat is voorbij, de laadlocatie is opgeheven en de laadbrug is afgevoerd van het werk. Rondom de laadlocatie worden de laatste werkzaamheden uitgevoerd; ontgraven oprit, ontgraven geul west (met kraanschip) en aansluitend het afwerken van dit gedeelte.

De Munnikenlandse Kom zal zich gaan ontwikkelen als rietmoeras. De basis voor het rietmoeras wordt op 2 manieren aangelegd; enerzijds door aanplant van riet en anderzijds door riet binnen het projectgebied te verplaatsen.

Officiële oplevering

Op 9 juni a.s. in aanwezigheid van de minister van Infrastructuur en Milieu mevrouw drs. M.H. Schultz-Van Haegen wordt het project officieel opgeleverd.

Excursie Munnikenland

Op 14 juli a.s. organiseert Combinatie Van Oord – GMB en Waterschap Rivierenland een excursie binnen het project. Deelnemen aan deze excursie? Meld je voor 7 juli per e-mail aan op e-mailadres: info.munnikenland@vanoord.com (max. 30 deelnemers).

Meer informatie over dit project kunt u op de website lezen.