De Raad van Toezicht bestaat uit zes leden inclusief de voorzitter. De Raad streeft ernaar dat de volgende kennis en ervaring binnen de Raad gewaarborgd is:

– museale kennis en ervaring
– bestuurlijke en juridische kennis
– kennis van (cultureel) ondernemerschap, bedrijfsvoering en/of horeca
– kennis van financiën
– kennis van vastgoed- en onderhoudsmanagement

Een van de regionale burgemeesters wordt uitgenodigd lid te zijn van de Raad van Toezicht teneinde de regionale inbedding van de Raad te waarborgen. 

De Raad van Toezicht is als volgt samengesteld:

Voorzitter:
Dhr. mr. G.A. (Ard) van der Steur
(lid v.a. 01 juli 2018, 1e termijn)

Hoofdfuncties:

 • Voorzitter Nederlandse Veiligheidsbranche
 • Directeur Legaltree

Bestuurs- en nevenfuncties:

 • Lid van de Raad van Toezicht Slachtofferhulp Nederland en Perspectief Herstelbemiddeling (voorzitter commissie Kwaliteit en Veiligheid)
 • Lid van de raad van toezicht van de Stichting Steinhoff Investor Losses
 • Docent Universiteit Leiden
 • Ambassadeur PRJCT Amsterdam barokorkest
 • Bestuurslid stichting Nederland-Venetië comité
 • Bestuurslid Stichting Holland Debate
 • Bestuurslid Stichting Geneesmiddelenbulletin
 • Eigenaar Antiquariaat Goltzius

Leden:

Dhr. drs. G.A.J.M. (Guus) de Wit | Directeur DWR advies
(financiële functie, lid v.a. 1 januari 2012, 2e termijn)

Nevenfuncties:

 • Lid Raad van Toezicht Stichting Nederlands Fotomuseum (museum)
 • Penningmeester Stichting Rotterdamse Salon (culturele instelling)
 • Penningmeester Stichting Clubhuis Nederland (arbeids re-integratie)

Mevr. drs. R.W.J. (Reinie) Melissant-Briene MSM | Burgemeester van Gorinchem (met q.q. de nodige functies)
(bestuurdersfunctie, lid v.a. 13 februari 2019, 1e termijn)

Nevenfuncties:

 • Voorzitter Raad van Toezicht Zorgwaard
 • Lid PG LEADER Polders met Waarden

 

Mevr. S. (Souad) el Markhous | Directeur Eigenaar, Markhous Beheer Bouw & Vastgoed
(vastgoed- en onderhoudsmanagement functie, lid vanaf 1 januari 2020, 1e termijn)

Nevenfuncties:

 • Lid Mediaraad POA, publieke omroep Amsterdam
 • Lid Adviescommissie, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland RVO

 

Dhr. B. (Teus) Eenkhoorn | Directeur-bestuurder Nederlands Openluchtmuseum
(museale functie, lid v.a. 1 april 2020, 1e termijn)

Nevenfuncties:

 • Voorzitter Commissie Monitoring Limburgse Musea

Mevr. N.F. (Nathalie) Barones van Verschuer – des Tombe | Directeur/Eigenaar Landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt
(ondernemersfunctie, lid v.a. 1 juli 2019, 1e termijn)

Nevenfuncties:

 • Lid Raad van Toezicht Stichting Rijksmuseum Loevestein (museum)

Commissies

De Raad van Toezicht heeft een aantal commissies ingesteld dat de vergaderingen van de Raad voorbereidt:

Commissie Audit, Bedrijfsvoering en Vastgoed
Leden: Guus de  Wit (vz), Nathalie van Verschuer, Souad el Markhous

Museale Commissie
Leden: Teus Eenkhoorn (vz), Reinie Melissant, Ard van der Steur

Remuneratiecommissie
Leden: Ard van der Steur (vz), Guus de Wit