De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden inclusief de voorzitter.

Het profiel van de Raad is als volgt:
– Museale/geschiedkundige kennis
– Bestuurlijke kennis
– Ondernemerskennis
– Financiële kennis
– Kennis over watermanagement

Voorzitter:
dhr. mr. G.A. van der Steur
Nevenfuncties:

 • Directeur Legaltree BV
 • Bestuurslid Stichting Nederland-Venetië Comité
 • Lid van de raad van toezicht van de stichting Steinhoff Investor Losses
 • Lid van de raad van toezicht van Slachtofferhulp Nederland
 • Lid van de raad van toezicht van Perspectief Herstelbemiddeling
 • Bestuurslid van de stichting Holland Debate

Leden:

mevrouw Drs. A Vertooren RC, Algemeen directeur en mede-eigenaar Merford Holding B.V., Gorinchem.
(ondernemersfunctie, lid v.a. 1 oktober 2013, 1e periode)
Nevenfuncties:

 • lid van het Algemeen Bestuur van FME
 • voorzitter Regiobestuur FME Rijndelta

dhr. drs. G.A.J.M. de Wit, directeur DWR advies
(financiële functie, lid v.a. 1 januari 2012, 2e periode).
Nevenfuncties:

 • vice-voorzitter Raad van Toezicht Stichting Un1ek.
 • lid Raad van Toezicht Stichting Nederlands Fotomuseum
 • voorzitter Stichting Rotterdamse Salon
 • penningmeester Stichting Stimulering Jong Ondernemerschap

Dhr. A. Noordergraaf, burgemeester van Woudrichem
(bestuurdersfunctie, lid v.a. 1 juli 2015, 1e periode).
Nevenfuncties:

 • voorzitter bestuur Vereniging Christelijke Blinden Bibliotheek, Ermelo
 • voorzitter Klachtencommissie Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs, Ridderkerk
 • docent S.G.J. Fruijtier Apeldoorn
 • lid Klachtencommissie Gehandicaptenzorg Ridderkerk
 • lid van de Gemeenschappelijke Regeling Streekarchief Land van Heusden en Altena
 • algemeen bestuur Gemeenschappelijke Regeling Regio West Brabant
 • lid algemeen bestuur Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
 • lidGemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
 • lid Raad van Advies Stichting Vrienden van Slot Loevestein
 • lid Raad van Advies Molenstichting Land van Heusden en Altena
 • voorzitter Klankbordgroep Laagvlieggebied Maas-Waal
 • bestuurslid Bureau HALT Midden- en West-Brabant
 • lid Platform Land van Heusden en Altena

Dhr. K van Twist, zelfstandig ondernemer,
(museale/culturele functie, lid v.a. 1 december 2014, 1e periode)
Nevenfuncties:

 • Voorzitter Raad van Toezicht van de Stichting Schouwburg Amstelveen
 • Voorzitter van het bestuur van de Stichting Waddenzomer 2018