Organisatie

Slot Loevestein is een relatief jong museum, in 1994 ontstaan door de verzelfstandiging van Rijksmusea. Sindsdien heeft het museum zich ontwikkeld tot een actief en dynamisch museum dat midden in de samenleving staat en een breed publiek bereikt. De organisatie is geprofessionaliseerd en voldoet aan de gestelde kwaliteitscriteria, zowel museaal als toeristisch. De dienstverlening is uitgebreid en divers. Loevestein is koploper op het gebied van cultureel ondernemen. Bij Slot Loevestein werken circa 40 betaalde medewerkers en 80 vrijwilligers. Ongeveer de helft van deze medewerkers werken binnen de museum cao. Daarnaast hebben we een samenwerking met Kolibrie, marktleider op het gebied van payroll voor de horecabranche. Met veel enthousiasme en plezier zet iedereen zich bijna dagelijks in voor de meer dan 120.000 bezoekers die jaarlijks de vesting aandoen.

Algemene doelstelling

De doelstelling van de stichting staat vermeld in artikel 2 van de statuten: De stichting stelt zich ten doel representatieve collecties samen te stellen, in stand te houden en het verbeteren van voorwerpen van geschiedenis en kunst betreffende Slot Loevestein. De stichting houdt hiertoe in stand het veertiende-eeuwse complex Slot Loevestein met bijbehorende slotgracht, tuinen en bijgebouwen, als gaaf voorbeeld van een middeleeuwse weerbare waterburcht, waarin zij aan de hand van wetenschappelijk onderzoek, visuele presentatie van de collecties en informatie ten behoeve van studie, educatie en genoegen zal trachten een zo breed mogelijk publiek te interesseren voor en inzicht te verschaffen in de ontwikkeling van die geschiedenis.

Missie en visie

Loevestein is meer dan alleen erfgoed. De missie van Loevestein moet het uitdragen zijn van de betekenis van de gebeurtenissen van Loevestein. Loevestein is, hoe prettig de locatie nu ook is, geen prettige locatie. Er is gestreden, geleden en gestorven. In het begin ging het om macht en (financiële) controle. Een eigen plek opeisen. Daarna ging het om de macht van het denken en geloven. Andersdenkenden werden vele jaren in deze staatsgevangenis opgesloten. Het waren niet de boeven, maar vooral de mensen met ‘gevaarlijke’ ideeën. Vandaag de dag weten we niet meer dat dit in Nederland gebruikelijk was. Niet het recht, maar de mening van de machthebber was bepalend. Opvallend is, dat je gedachten eigenlijk niet kunt opsluiten. Later kreeg Loevestein weer een andere militaire functie als onderdeel van Oude en Nieuwe Hollandse Waterlinies, ter bescherming en afgrenzing tot de ander.

Zo vertelt Loevestein het verhaal van strijd, macht, onderdrukking, onrecht en gevangenschap en tegelijk is Loevestein een voorbeeld hoe Nederland is ontstaan. Hierbij gaat het niet zozeer om de historische gebeurtenissen, maar hoe het tot de waarden van onze huidige samenleving is gekomen. Loevestein is aan de ene kant een triest en bedrukkend lieu de mémoire, maar aan de andere kant juist ook het kasteel van de Verlichting. Het zijn niet alleen de waarden van Nederland, maar eigenlijk ook van West-Europa. Door de rede boven of naast het geloof te plaatsen is men de strijd aangegaan tegen het machtsmisbruik door overheid en kerk, voor tolerantie en de individuele rechten. Je kunt bij Loevestein leren begrijpen hoe de staatskundige ontwikkeling is gegaan en het West-Europese denken is ontstaan.

Het verhaal van Loevestein gaat verder dan het intellectuele erfgoed van Hugo de Groot. Het gaat over thema’s als richtingenstrijd, superioriteit, politieke processen, intolerantie, humanisme, dictatuur, anti-fundamentalisme, kolonialisme, eigendom, persoonlijk en internationaal recht, oorlog, vrijhandel, moraliteit. Thema’s die vandaag de dag bijzonder actueel zijn.

Missie: We willen het erfgoed van Loevestein behouden en beleefbaar maken om bij te dragen aan een vrije en vreedzame samenleving, waarin we respectvol met elkaar en de wereld omgaan.

Visie:
Vanuit de erfenis van Loevestein duiden we de Nederlandse staat en identiteit, waarbij we aanzetten tot het nadenken over vrede, vrijheid en het belang van internationaal en persoonlijk recht.

Bestuurssamenstelling en beloningsbeleid

Het bestuur van de Stichting Museum Slot Loevestein bestaat uit één persoon, die tevens de functie van directeur bekleedt. Sinds 1 april 2019 wordt de functie van directeur-bestuurder uitgevoerd door de heer Ed Dumrese.

Nevenfuncties:
– Voorzitter Stichting Vrijheidscolleges
– Voorzitter Stichting Nederlandse Vrienden van Neve Shalom / Wahat al Salam
– Bestuurslid Stichting Vestingsdriehoek (qq)
– Lid Foundation European Network Places of Peace
– Lid van politieke partij D66

De medewerkers van de stichting, inclusief de directeur, worden beloond conform de salarisschalen van de Museum cao. De medewerkers in de Horeca worden beloond conform de Horeca cao.

Raad van Toezicht

Naast het bestuur heeft de stichting tevens een Raad van Toezicht, bestaande uit: voorzitter dhr. mr. G.A. van der Steur en vijf bestuursleden mevr. drs. R.W.J. Melissant-Briene MSM, mevr. S. el Markhous, dhr. B. Eenkhoorn, mevr. N.F. Barones van Verschuer – des Tombe en dhr. drs. V.G. (Vincent) Moolenaar.

De Raad streeft ernaar dat de volgende kennis en ervaring binnen de Raad gewaarborgd is:

  • museale kennis en ervaring
  • bestuurlijke en juridische kennis
  • kennis van (cultureel) ondernemerschap,
  • bedrijfsvoering en/of horeca
  • kennis van financiën
  • kennis van vastgoed- en onderhoudsmanagement

Samenstelling Raad van Toezicht

Samenwerkingspartners

Loevestein is aangesloten bij en werkt samen met:

Downloads

ANBI

Slot Loevestein staat bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Per 1 januari 2012 is de nieuwe Geefwet van kracht geworden, waardoor het voor zowel particulieren als bedrijven nog interessanter wordt om culturele instellingen, zoals Slot Loevestein, financieel te ondersteunen. Hier vindt u meer informatie over de Geefwet.