Organisatie

Slot Loevestein is een relatief jong museum, in 1994 ontstaan door de verzelfstandiging van Rijksmusea. Sindsdien heeft het museum zich ontwikkeld tot een actief en dynamisch museum dat midden in de samenleving staat en een breed publiek bereikt. De organisatie is geprofessionaliseerd en voldoet aan de gestelde kwaliteitscriteria, zowel museaal als toeristisch. De dienstverlening is uitgebreid en divers. Loevestein is koploper op het gebied van cultureel ondernemen. Bij Slot Loevestein werken circa 40 betaalde medewerkers en 80 vrijwilligers. Ongeveer de helft van deze medewerkers werken binnen de museum cao. Daarnaast hebben we een samenwerking met Kolibrie, marktleider op het gebied van payroll voor de horecabranche. Met veel enthousiasme en plezier zet iedereen zich bijna dagelijks in voor de meer dan 120.000 bezoekers die jaarlijks de vesting aandoen.

Algemene doelstelling

De doelstelling van de stichting staat vermeld in artikel 2 van de statuten: De stichting stelt zich ten doel representatieve collecties samen te stellen, in stand te houden en het verbeteren van voorwerpen van geschiedenis en kunst betreffende Slot Loevestein. De stichting houdt hiertoe in stand het veertiende-eeuwse complex Slot Loevestein met bijbehorende slotgracht, tuinen en bijgebouwen, als gaaf voorbeeld van een middeleeuwse weerbare waterburcht, waarin zij aan de hand van wetenschappelijk onderzoek, visuele presentatie van de collecties en informatie ten behoeve van studie, educatie en genoegen zal trachten een zo breed mogelijk publiek te interesseren voor en inzicht te verschaffen in de ontwikkeling van die geschiedenis.

Missie

Loevestein is een monument van onze vrijheid. De vrijheid van ons als individu én als natie. Een vrijheid die we sinds de late middeleeuwen geleidelijk hebben opgebouwd. Vrijheid kan slechts bestaan wanneer we de ruimte die we voor onszelf verlangen ook aan anderen gunnen. Want de vrijheid van de een is de begrenzing voor een ander. Loevestein vertelt verhalen en stimuleert het denken over onze vrijheid.

Visie - wij zijn Loevestein

Vrijheid en onderworpenheid, macht en onmacht, recht en onrecht, liefde en strijd. Zomaar een paar woorden waarmee de geschiedenis van het oer-Hollandse Slot Loevestein geschetst kan worden. Woorden ook die naadloos passen op de geschiedenis van ons hele land. Van de middeleeuwse, feodale graafschappen en bisdommen tot de provincies in de constitutionele democratie zoals we die nu beleven. Het is een verhaal over de ontwikkeling van onderworpenheid en willekeur tot onze huidige rechtsstaat en persoonlijke vrijheden. Een verhaal over de waarden die wij nu van belang vinden en die de kern van ons moderne bestaan vormen.

Waarden waarvan we vaak menen dat ze uit de tijd van de verlichting stammen maar die eerder gebaseerd zijn op het humanistisch denken van de 16e en 17e eeuw. Hugo de Groot was zo een humanist, alom beschouwd als een van de grootste rechtsdenkers ooit. Hugo de Groot was een principieel man in de traditie van Erasmus waarbij het gaat om een innerlijk Christendom, om liefde, om vrijheid en verdraagzaamheid, hij stond voor tolerantie.

Hoe ironisch is het feit dat Hugo de Groot opgesloten zat in een slot dat ooit bedoeld was om vijanden buiten te houden en hoe ironisch is het dat dat slot gebouwd was – net over de grens van de Graafschap Holland – door Ridder Loef die zijn eigen vrijheid zocht om te nemen waarvan hij meende dat het hem toekwam? Hoe ironisch is het tot slot dat Hugo de Groot tweeëneenhalve eeuw later in een boekenkist zijn vrijheid herwon? De onverwachte kracht van een intellectuele traditie?

Loevestein, een middeleeuwse burcht; een staatsgevangenis waar andersdenkenden werden opgesloten; onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie om onze natie te beschermen; maar ook een symbool van ons gevecht met en tegen het water. Loevestein –  burcht van vrijheid en begrenzing – is het tijdloze symbool van een land waar de westerse wortels van veel van onze vermeend universele waarden liggen. Een land dat het recht van de sterkste inruilde voor vrijheid, rechtszekerheid en tolerantie. Een land waar je leven wilt.

Loevestein is Nederland en wij…

Wij zijn Loevestein.

Bestuurssamenstelling en beloningsbeleid

Het bestuur van de Stichting Museum Slot Loevestein bestaat uit één persoon, die tevens de functie van directeur bekleedt. Sinds 1 april 2019 wordt de functie van directeur-bestuurder uitgevoerd door de heer Ed Dumrese.

Nevenfuncties:
– Voorzitter Stichting Vrijheidscolleges
– Voorzitter Stichting Nederlandse Vrienden van Neve Shalom / Wahat al Salam
– Voorzitter Stichting Marigold
– Bestuurslid Stichting Woonwerkplaats De Kleine Wereld
– Bestuurslid Stichting Vestingsdriehoek (qq)
– Lid Foundation European Network Places of Peace
– Lid van politieke partij D66
– Coach bij voetbalvereniging Sport Kweekt Vriendschap (SKV)

De medewerkers van de stichting, inclusief de directeur, worden beloond conform de salarisschalen van de Museum cao. De medewerkers in de Horeca worden beloond conform de Horeca cao.

Raad van Toezicht

Naast het bestuur heeft de stichting tevens een Raad van Toezicht, bestaande uit: voorzitter dhr. mr. G.A. van der Steur en bestuursleden dhr. drs. G.A.J.M. de Wit, Mevrouw drs. R.W.J. Melissant-Briene MSM en Dhr. K van Twist.

Samenwerkingspartners

Loevestein is aangesloten bij en werkt samen met:

Downloads

ANBI

Slot Loevestein staat bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Per 1 januari 2012 is de nieuwe Geefwet van kracht geworden, waardoor het voor zowel particulieren als bedrijven nog interessanter wordt om culturele instellingen, zoals Slot Loevestein, financieel te ondersteunen. Hier vindt u meer informatie over de Geefwet.