Om het kasteel er over 650 jaar nog net zo mooi uit te laten zien, is na de herfstvakantie gestart met groot onderhoud aan de poorttoren en de riddertoren. Er komen onder andere nieuwe leistenen op het dak, schoorstenen en kozijnen worden hersteld en het voegwerk geïnspecteerd en waar nodig hersteld. Dit onderhoud dient om het slot in stand te houden en te behouden als cultureel erfgoed. Zouden we dit niet doen, dan moet er in de toekomst gerestaureerd worden. In onderstaande YouTube video van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid uit 1965 zie je beelden en restauratiewerkzaamheden om het kasteel ‘in oude luister te herstellen’. Het was in groot verval geraakt omdat er langdurig geen groot onderhoud gepleegd werd.

Het groot onderhoud wat nu gepland staat, zal geen overlast geven voor onze gasten en het kasteel blijft in de weekenden en vakanties open voor publiek. De werkzaamheden zijn eind oktober 2019 gestart en duren tot en met mei 2020.

Kom je regelmatig kijken, online of in het echt, hoe ver we zijn?

Update januari 2020

Wist je dat er in totaal 700 m² voegwerk wordt vervangen tijdens het groot onderhoud? En er zijn 9000 stenen in te boeten. Bovendien worden er op de daken 17.700 leien vervangen en 4.200 kilo lood verwerkt.

Update december 2019

De steiger heeft een hoogte van 22 meter bereikt, de werkzaamheden aan de steigerbouw worden nog voor de kerstvakantie afgerond. Deze zal  op donderdag 19 december uiteindelijk 26 meter hoog zijn. De steiger heeft een oppervlakte van 2400m2, en bestaat uit 12 slagen (bouwlagen). Er zijn op dit moment acht vrachtauto’s materiaal aangeleverd met steigermateriaal.

10 december is het leidekkersbedrijf met vier personen gestart met het verwijderen van de leien op de poorttoren.

Update november 2019

Eind oktober is er door zes steigerbouwers gestart met het bouwen van het steigerwerk. Het waterpeil van de binnengracht hebben we daarvoor met 90 cm moeten laten zakken, zodat we de steiger en de loopbrug konden aanleggen. Om het waterniveau van de binnengracht naar de buitengracht te kunnen laten zakken, hebben we ook het waterpeil in de buitengracht 50 cm laten zakken. Er is toen een loopbrug vanaf de wal door de gracht naar de gevels gemaakt. Op deze loopbrug is de bouwkeet geplaatst en wordt bouwmateriaal opgeslagen. Dankzij de verlaagde waterstand in de binnengracht  hebben we de gevels onder het waterniveau ook kunnen voorzien van nieuwe voegen.

Restauratiebeelden uit 1965