Opgegraven!

Loevestein heeft altijd een militaire functie gehad, en is daardoor nooit bewoond geweest door adellijke families. Het slot werd wel bewoond door kasteleins, soldaten en gewone burgers. Dagelijks lopen we nog over de sporen van hun levens.

De expositie “Opgegraven!” in de soldatenhuisjes laat deze sporen zien. Soms heel bijzonder, maar soms ook verrassend gewoon. Allemaal vertellen ze verhalen over hoe leven toen was. Hoe ze woonden, hoe ze werkten, hoe ze aten, hoe ze dronken.

Opgegraven! is een van de weinige archeologische exposities in Nederland waar de tentoonstelling op de vondstplek zelf plaatsvindt.

> Rondleiding reserveren