Munnikenland: Een bijzonder gebied

Daar waar de Waal en de Afgedamde Maas samenkomen ligt het Munnikenland. Een bijzonder gebied, waar water, cultuur en natuur al eeuwen met elkaar verweven zijn. U vindt er de Brakelse Benedenwaarden, de Waarden bij Loevestein, de Gandelwaard, de Boezem van Brakel en Buitenpolder het Munnikenland.

Vanaf voorjaar 2013 tot voorjaar 2017 is er in het Munnikenland zichtbaar gewerkt aan het verleggen van de dijk bij Buitenpolder en zijn de uiterwaarden verlaagd. Daarna is de bestaande Waaldijk grotendeels afgegraven. Dit alles had tot doel om de Waal bij hoogwater meer ruimte te geven. Op deze manier kan er meer water worden afgevoerd zonder dat de waterstand te hoog wordt. Zo draagt dit project bij aan de bescherming van het Rivierengebied tegen overstromingen.

Daarnaast is ook de ruimtelijke kwaliteit verbeterd: het Munnikenland is mooier gemaakt door de aanwezige natuur en cultuur te versterken en door extra beleefbare natuur te creëren.

Het project Munnikenland is één van de maatregelen in het kader van het programma Ruimte voor de Rivier van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Lees hier het laatste nieuws over de werkzaamheden.

'Wilde' grazers in het Munnikenland

In het Munnikenland zijn grote grazers uitgezet, zoals kuddes Konikpaarden en de unieke rundersoort Rode Geus. Ook voor u is het Munnikenland een struingebied. Dat houdt in dat u niet op de paden hoeft te blijven, maar lekker vrij mag wandelen om te genieten van al het moois wat de natuur te bieden heeft. Wij vragen u wel vriendelijk om enkele regels in acht te nemen voor uw eigen veiligheid en die van de dieren. Deze dieren zorgen voor een natuurlijke begrazing en het is belangrijk dat zij hun natuurlijke schuwheid behouden.
– De dieren niet aaien en voeren
– Houd minimaal 25 meter afstand van de dieren
– Honden aangelijnd
– Geen toegang voor paarden en gemotoriseerd verkeer

Klik hier voor de folder van Staatsbosbeheer, die u informatie geeft over de grote grazers in het Munnikenland.