Collectie

Slot Loevestein heeft een gespecialiseerde collectie van een kleine 6000 objecten. Alle objecten, voornamelijk archeologisch, grafisch en boeken, hebben een relatie met Loevestein en/of zijn bewoners.

Het grootste deel van de collectie bestaat uit bodemvondsten die tijdens grootscheepse restauraties tussen 1964 en 1986 zijn opgegraven door de Werkgroep Loevesteyn.

De collectie is digitaal beschikbaar via collectiegelderland.nl.

U kunt hieronder ook door de collectie zoeken: