Loevestein onder vuur

Zaterdag 19 februari en zondag 20 februari 2022 wordt Slot Loevestein bevolkt door soldaten en burgers uit de tijd van Napoleon. Beleef de chaos en ellende de dag na een grote veldslag. De situatie is onoverzichtelijk. Niemand weet wie gewonnen heeft. Het garnizoen van Loevestein is in de hoogste staat van paraatheid. In de buurt zwerven groepen uitgeputte plunderende soldaten op zoek naar buit en eten. Deftige burgers zoeken hun toevlucht in het slot en leven hun leven alsof de ellende buiten niet bestaat.

Van het slagveld worden gewonden het slot binnengebracht en naar het veldhospitaal gebracht. Burgers helpen de erg verminkte soldaten. Sommigen vertwijfelen en vragen zich hardop af wat het nut van oorlog is als het zoveel ellende brengt.

De soldaten van het garnizoen blijven ondanks de chaos kalm en doen hun plicht om slot en burgers te beschermen.

Het garnizoen herstelt naarstig de optische telegraaf om verbinding met Gorcum te krijgen. Dapper weren de soldaten aanvallen van verdwaalde legereenheden af die met boten de slotgracht proberen te nemen op zoek naar voedsel.

Re-enactors beelden dit weekend ook de smerige  kanten van oorlog uit. Het kwam voor dat burgers zich over het gekerm van gewonden beklaagden of alleen soldaten met geld hielpen. Aan de andere kant waren er burgers die liefdevol geld, voedsel en zelfs hun huis ter beschikking stelden. Soldaten plunderden gewonden zelfs als deze nog leefden. Ondanks het bestaan van militaire geneeskundige diensten, werd meestal hulp door de plaatselijke burgers en chirurgijns geboden.

Anderen hielpen hun gewonde kameraden en bleven menselijk onder alle omstandigheden. Wreedheid en menslievendheid bestonden naast elkaar. „Ik ben moe en ziek van de oorlog. De glorie is allemaal maneschijn. Alleen zij die geen schot hebben gelost, noch het gekrijs en gekreun van de gewonden hebben gehoord, roepen luid om bloed, om wraak, om verwoesting. Oorlog is een hel” Gen W.T. Sherman).

Het evenement is opgezet als een schilderijententoonstelling, maar dan met levende beelden. Terwijl u over het slotterrein loopt zult u op verschillende plaatsen doorlopende activiteiten zien, zoals het ziekenhuis, de optische telegraaf, exercerende soldaten. Omdat het thema “oorlog en vrede” is, zult u zowel Fransen en Geallieerden aantreffen.  Elk “schilderij” heeft haar eigen voorstelling.  Daarnaast zullen op verschillende tijdstippen schermutselingen en beschietingen plaatsvinden.

Programma

Binnenkort vind je hier meer informatie over het dagprogramma.