30 en 31 maart: Garnizoensdienst

Loevestein is eeuwenlang bemand door een garnizoen. Tot 1951 had het slot een militaire taak en verbleven er soldaten in vredes- en oorlogstijd. In vredestijd bestond het garnizoen uit 20 tot 30 soldaten en officieren. Deze woonden op het slot met hun gezinnen. Hun taak was vooral de vele kanonnen, munitie en voorraden te bewaken. “Voor het geval dat…..” In oorlogstijd kon het garnizoen enkele honderden soldaten en officieren huisvesten.

In het weekend van 30 en 31 maart zal het vredesgarnizoen uit 1815/1816 worden nagespeeld. De eenheid die dit gaat verzorgen is het befaamde Bataljon Infanterie van Linie nr 7. Als Waterloo-eenheid en voorloper van het Korps Limburgse Jagers wordt de traditie van deze eenheid door Nederlandse en Belgische verenigingen in ere gehouden.

Achtergrondverhaal: Het is maart 1815. De zesde coalitieoorlog is alweer bijna een jaar voorbij, en keizer Napoleon is verbannen naar Elba. Hoewel de soldaten van het 7e Bataljon genieten van de zwaar bevochten vrede, neemt de spanning onder de manschappen toe. Het gonst namelijk van de geruchten dat de keizer weer terug is. Sommigen zeggen zelfs dat hij Parijs al heeft bereikt en zich klaar maakt om weer op veldtocht te gaan.

Het 7e Bataljon Infanterie van Linie verzorgt het garnizoen op Loevestein. Zij houden zich niet bezig met veldtaken, maar garnizoenstaken met alle werkzaamheden die hierbij horen: Patrouillelopen, op wacht staan, exerceren, rekruten opleiden, uitrusting onderhouden en corveetaken, etc. Kortom alles wat je in een vesting met verhoogde waakzaamheid tegenkomt.

Wat is er dit weekend te doen?

De demonstraties vinden doorlopend plaats tussen 11:00 en 17:00 uur.

Naast het bekijken en bijwonen van demonstraties bestaat de gelegenheid voor kinderen (tot 12 jaar) een rekrutenopleiding bij de soldaten te volgen (half uur). Start: 14.00 uur op beide dagen.

Er zal in het soldatenhuisje een garnizoensbureau zijn. Met fuseliers/korporaals als schrijvers. Geen laptops, maar inktpennen! Als je kon lezen en schrijven had je immers een kantoorbaan!

Burgers uit 1815 zullen ook aanwezig zijn. Spreek hen aan en stel vragen over het (harde) leven uit die dagen.

Kortom je bent op beide dagen van harte welkom bij het garnizoen van 1815.