Archeologische site

Wist jij dat Loevestein een archeologische site is? Weinig mensen realiseren zich dat zij iedere dag over onze geschiedenis lopen. Letterlijk, want onder onze voeten ligt een schat aan informatie: de sporen van het leven, wonen en werken van onze voorouders. Sommige dingen zijn gemakkelijk te herkennen, zoals schoenen, kleding, potten en zelfs botten. Van andere objecten is niet in één oogopslag duidelijk wat het was of waarvoor het gebruikt werd. Dan komt er wat meer speurwerk van de archeoloog aan te pas.

Bodemvondsten vertellen verhalen. Deze verhalen kunnen heel verschillend zijn. Soms is het bijzonder hoe een object in de bodem is beland, soms hoe het bewaard is gebleven en soms maakt juist het opgravingsverhaal het object zo interessant. Af en toe is het gevonden object zelf bijzonder. Omdat het zo gewoon is, of juist omdat het heel uniek is. Soms is het kapot, maar ook wel eens heel gaaf. Soms blijft het een raadsel hoe een vondst ergens terecht is gekomen en kunnen we het hoe en waarom nooit verklaren.

Loevestein is een archeologische site. Binnen de vesting lopen we dagelijks over de sporen van de levens van ridders, gevangenen en soldaten. De eeste collectie van Loevestein bestaat dan ook uit archeologica, die we zelf hebben opgegraven. Een bijzondere vondst is dit skelet van een middeleeuwse meisje.

Een middeleeuws meisje

Het is best moeilijk om iets te weten te komen over kinderen in de middeleeuwen. Kinderen uit armere gezinnen moesten al op jonge leeftijd werken. Een kind van hogere afkomst kreeg al snel allerlei volwassen verplichtingen. Toch was er tussendoor nog wel tijd om gewoon te spelen. Ook in Loevestein woonden kinderen: we hebben sporen van hun aanwezigheid teruggevonden.

We denken dat dit meisje leefde tussen 1450 en 1550. Alles wijst erop dat zij niet rijk was, misschien was haar vader soldaat of bediende op het kasteel. Zij werd heel eenvoudig begraven, los in de aarde, op het kerkhof dat deels onder het straatje met soldatenbarakken ligt. Ze zal toen 7 of 8 jaar oud geweest zijn, want aan haar tanden is te zien dat ze aan het wisselen was. We weten dat het een meisje was, omdat er een koperen speld op haar linkerschouder lag, waarmee haar lijkwade werd vastgehouden. Jongens en mannen droegen geen speld, zij werden begraven in een lendendoek.

Soms kom je niet alles te weten en kun je een beetje fantaseren. Dan vraag je je af hoe het meisje heette en of één van de gevonden kinderschoentjes misschien door haar gedragen is. Of misschien heeft ze wel gespeeld met het speelgoed dat tijdens de archeologische opgravingen gevonden is…

Collectie Gelderland

Loevestein is tijdelijk gesloten vanwege het Corona-virus. Dat we gesloten zijn, betekent niet dat je niks van ons hoort. De komende tijd delen we een paar keer per week een item uit onze collectie met het daarbij behorende verhaal via de digitale weg. Op die manier krijg je een uniek kijkje achter de schermen. Klik hier voor een overzicht van alle verhalen.

Wist je dat je onze complete collectie ook online kunt bekijken op Collectie Gelderland?

Wil je meer weten over één van de collectie-items, stuur dan een e-mail naar marketing@slotloevestein.nl. Wie weet lees je hier binnenkort het achtergrondverhaal van dat stuk.