Archeologische site

Wist jij dat Loevestein een archeologische site is? Weinig mensen realiseren zich dat zij iedere dag over onze geschiedenis lopen. Letterlijk, want onder onze voeten ligt een schat aan informatie: de sporen van het leven, wonen en werken van onze voorouders. Sommige dingen zijn gemakkelijk te herkennen, zoals schoenen, kleding, potten en zelfs botten. Van andere objecten is niet in één oogopslag duidelijk wat het was of waarvoor het gebruikt werd. Dan komt er wat meer speurwerk van de archeoloog aan te pas.

Bodemvondsten vertellen verhalen. Deze verhalen kunnen heel verschillend zijn. Soms is het bijzonder hoe een object in de bodem is beland, soms hoe het bewaard is gebleven en soms maakt juist het opgravingsverhaal het object zo interessant. Af en toe is het gevonden object zelf bijzonder. Omdat het zo gewoon is, of juist omdat het heel uniek is. Soms is het kapot, maar ook wel eens heel gaaf. Soms blijft het een raadsel hoe een vondst ergens terecht is gekomen en kunnen we het hoe en waarom nooit verklaren.

Loevestein is een archeologische site. Binnen de vesting lopen we dagelijks over de sporen van de levens van ridders, gevangenen en soldaten. De eeste collectie van Loevestein bestaat dan ook uit archeologica, die we zelf hebben opgegraven. Een bijzondere vondst is dit luik uit de slotgracht.

Een luik uit de slotgracht

De vondst van een compleet luik zoals dit is uniek te noemen: meestal wordt een houten luik niet teruggevonden. Bij vervanging of vernieling werd zo veel mogelijk materiaal hergebruikt. En wat niet meer gebruikt kon worden, werd opgestookt. Het luik is gevonden in de slotgracht voor de Keuckentoren. De zuurstofarme grachtbodem heeft het hout goed geconserveerd. De vraag die het meest intrigeert, is natuurlijk net die vraag waar we geen antwoord op hebben: hoe is dit complete luik in de slotgracht terecht gekomen? Is het gevallen tijdens werkzaamheden of waren er gevechten?

Of het luik echt van de Keuckentoren komt is niet duidelijk. Mogelijk heeft het even in de gracht gedreven voordat het zo verzadigd raakte dat het zonk. Uit rekeningen uit de 16e en 17e eeuw blijkt dat grote reparaties aan Loevestein kort na elkaar plaatsvonden, maar wanneer dit luik vervangen zou kunnen zijn, is helaas niet te achterhalen.

Collectie Gelderland

Loevestein is tijdelijk gesloten vanwege het Corona-virus. Dat we gesloten zijn, betekent niet dat je niks van ons hoort. De komende tijd delen we een paar keer per week een item uit onze collectie met het daarbij behorende verhaal via de digitale weg. Op die manier krijg je een uniek kijkje achter de schermen. Klik hier voor een overzicht van alle verhalen.

Wist je dat je onze complete collectie ook online kunt bekijken op Collectie Gelderland?

Wil je meer weten over één van de collectie-items, stuur dan een e-mail naar marketing@slotloevestein.nl. Wie weet lees je hier binnenkort het achtergrondverhaal van dat stuk.