Archeologische site

Wist jij dat Loevestein een archeologische site is? Weinig mensen realiseren zich dat zij iedere dag over onze geschiedenis lopen. Letterlijk, want onder onze voeten ligt een schat aan informatie: de sporen van het leven, wonen en werken van onze voorouders. Sommige dingen zijn gemakkelijk te herkennen, zoals schoenen, kleding, potten en zelfs botten. Van andere objecten is niet in één oogopslag duidelijk wat het was of waarvoor het gebruikt werd. Dan komt er wat meer speurwerk van de archeoloog aan te pas.

Bodemvondsten vertellen verhalen. Deze verhalen kunnen heel verschillend zijn. Soms is het bijzonder hoe een object in de bodem is beland, soms hoe het bewaard is gebleven en soms maakt juist het opgravingsverhaal het object zo interessant. Af en toe is het gevonden object zelf bijzonder. Omdat het zo gewoon is, of juist omdat het heel uniek is. Soms is het kapot, maar ook wel eens heel gaaf. Soms blijft het een raadsel hoe een vondst ergens terecht is gekomen en kunnen we het hoe en waarom nooit verklaren.

Loevestein is een archeologische site. Binnen de vesting lopen we dagelijks over de sporen van de levens van ridders, gevangenen en soldaten. De eeste collectie van Loevestein bestaat dan ook uit archeologica, die we zelf hebben opgegraven. Een bijzondere vondst zijn deze Lovesteins kerckbeker.

Lovesteins kerckbeker

Bij de viering van het Laatste Avondmaal van Christus wordt in de kerk gebruik gemaakt van prachtig kerkzilver, dat soms eeuwen oud is. De “Lovesteins kerckbekers” werden speciaal vervaardigd voor de eredienst binnen de vesting. De bekers dragen het meesterteken MS, van de Gorcumse zilversmid Michiel van Steenwinkel. In 1953 werd één van de bekers uit het slot gestolen. Ruim 35 jaar later werd de beker aangeboden op een veiling bij Sotheby’s en kwam deze terug naar Loevestein. Sindsdien is het zilver weer te bezichtigen, maar nu in een goed beveiligde vitrine!

Tot halverwege de 17e eeuw voer elke zondag een predikant uit Gorinchem over naar de vesting Loevestein. Het was een hele tocht en vaak kwam de predikant niet opdagen voor zijn dienst. In 1658 werd daarom een eigen predikant benoemd: Carolus Spiljardus. Dit bleef zo tot de bestuurlijke reorganisatie van de hervormde kerk in 1816. Loevestein ging toen over naar de classis van Zaltbommel en sinds die tijd komt de predikant uit Poederoijen.

De kerkdiensten werden niet altijd op dezelfde plek in Loevestein gehouden. De hal van de Riddertoren, de Grote Camer en de Staatsgevangenis hebben allemaal als kerkruimte gediend. In de jaren zestig van de 20e eeuw werd de huidige kapel in gebruik genomen. Hier worden nog steeds kerkdiensten gehouden en bruidsparen kunnen hier hun huwelijk voltrekken.

Collectie Gelderland

Loevestein is tijdelijk gesloten vanwege het Corona-virus. Dat we gesloten zijn, betekent niet dat je niks van ons hoort. De komende tijd delen we een paar keer per week een item uit onze collectie met het daarbij behorende verhaal via de digitale weg. Op die manier krijg je een uniek kijkje achter de schermen. Klik hier voor een overzicht van alle verhalen.

Wist je dat je onze complete collectie ook online kunt bekijken op Collectie Gelderland?

Wil je meer weten over één van de collectie-items, stuur dan een e-mail naar marketing@slotloevestein.nl. Wie weet lees je hier binnenkort het achtergrondverhaal van dat stuk.