Slot Loevestein is geselecteerd voor de Canon van Nederland omdat het een van de verhalen verbeeldt van het venster Hugo de Groot. De Canon neemt je in vijftig vensters mee langs mensen, gebeurtenissen en voorwerpen die samen de geschiedenis van Nederland vertellen. Meer weten over de Canon, topstukken en activiteiten? Ga naar www.canonvannederland.nl.

Slot Loevestein: trots en ongenaakbaar

Slot Loevestein, dat waakt over het Munnikenland en de rivieren, heeft door de eeuwen heen verschillende functies gehad. Ridder Dirc Loef van Horne begint tussen 1357 en 1361 met de bouw van Loevestein, strategisch gelegen op de grens van Holland en Gelre. In de 17e eeuw is het slot een staatsgevangenis. De bekendste gevangene is Hugo de Groot, die ‘ter eeuwige gevangenisse’ naar Loevestein wordt gestuurd en hier van 1619 tot zijn ontsnapping in 1621 wordt vastgehouden.

In opdracht van Willem van Oranje wordt Slot Loevestein in 1575 aangepast tot een moderne vesting. Het middeleeuwse kasteel, dat ook een levendige soldatendorp is, maakt deel uit van de Oude en Nieuwe Hollandse Waterlinie en is dus onderdeel van de landsverdediging. Nadat de militaire functie van Loevestein is opgeheven, worden het eeuwenoude slot en de vesting een plaats van herinnering en een museum met een schatkist vol verhalen.