Het portret van Hugo de Groot is geselecteerd voor de Canon van Nederland omdat het een van de verhalen verbeeldt van het venster Hugo de Groot. De Canon neemt je in vijftig vensters mee langs mensen, gebeurtenissen en voorwerpen die samen de geschiedenis van Nederland vertellen. Meer weten over de Canon, topstukken en activiteiten? Ga naar www.canonvannederland.nl.

Hugo de Groot: strijd omwille van de vrede

Hugo de Groot (1583 – 1645) is vooral bekend door zijn ontsnapping in de boekenkist en minder om zijn gedachtegoed. En dat terwijl zijn ideeën in de 17e eeuw baanbrekend zijn. Hugo de Groot schrijft een groot aantal werken over theologie, geschiedenis en rechtspraak. Zijn bekendste boek is De luri Belli ac Pacis, oftewel Over recht van oorlog en vrede, waarin hij onderzoekt of een oorlog eerlijk gevoerd kan worden.

Hugo de Groot wordt beschouwd als één van de grondleggers van het Volkenrecht, oftewel het recht tussen staten onderling. Het gedachtegoed van Hugo de Groot is daarmee nog steeds actueel. Dit portret is geschilderd door Michiel van Mierevelt, een van de meest vooraanstaande portretschilders van de 17e eeuw, die Hugo de Groot diverse malen vereeuwigt.