De boekenkist is geselecteerd voor de Canon van Nederland omdat het een van de verhalen verbeeldt van het venster Hugo de Groot. De Canon neemt je in vijftig vensters mee langs mensen, gebeurtenissen en voorwerpen die samen de geschiedenis van Nederland vertellen. Meer weten over de Canon, topstukken en activiteiten? Ga naar www.canonvannederland.nl.

De echte kist?

Tijdens zijn gevangenschap in Slot Loevestein studeert en schrijft Hugo de Groot veel. De boeken die hij daarvoor nodig heeft, worden regelmatig gebracht en gehaald in een grote boekenkist. Naarmate de tijd vordert, verslappen de controles op de boekenkist. Hugo’s vrouw Maria van Reigersberch en hun dienstmeisje Elsje van Houweningen komen op het idee om Hugo in de boekenkist het slot uit te smokkelen. Via Gorinchem vlucht Hugo naar Parijs. In de Nederlanden is hij niet meer welkom.

Deze kist is niet de kist waarin Hugo ontsnapt. Er zijn diverse musea in Nederland die beweren de enige, echte boekenkist te bezitten, maar die kans is klein. Hugo wil zijn boekenkist bewaren, maar nog tijdens zijn leven verliest hij hem uit het oog. Ook op Loevestein was altijd ‘de enige echte’ kist te zien, tot slotvoogd Ridder van Rappard in de jaren tachtig toegeeft dat hij de Loevesteinse kist in 1971 voor 700 gulden op een rariteitenbeurs heeft gekocht. De museale wereld is verontwaardigd over deze onthulling, maar volgens Ridder van Rappard gaat het er niet om of dit de echte kist is, maar wat deze kist symboliseert.