15 september 2016: borrel en voorstellen nieuwe Leenheren