Schrijf voor gevangenen

In het najaar is er een speciale actie voor MBO-studenten op Slot Loevestein gebaseerd op de brievenschrijfactie voor gevangenen van Amnesty International. Dat doet Loevestein vanuit Hugo de Groots gedachtegoed over persoonlijk recht en gewetensvrijheid en vanuit de historie van Loevestein als staatsgevangenis voor politiek-andersdenkenden.