Plan je bezoek
Wij zijn vandaag open van 11:00 tot 17:00.
Zie alle openingstijden

15 en 16 september: Garnizoensdienst

Loevestein is eeuwenlang bemand door een garnizoen. Tot 1951 had het fort een militaire taak en verbleven er soldaten in vredes- en oorlogstijd. In vredestijd bestond het garnizoen uit 20 tot 30 soldaten en officieren. Deze woonden op het fort met hun gezinnen. Hun taak was vooral de vele kanonnen, munitie en voorraden te bewaken. “Voor het geval dat…..” In oorlogstijd kon het garnizoen enkele honderden soldaten en officieren huisvesten.

In het weekend van 15 en 16 september zal voor het eerst sinds 200 jaar het voltallige (dus 1 op 1) vredes garnizoen uit 1815/1816 worden nagespeeld. De eenheid die dit gaat verzorgen is het befaamde Bataljon Infanterie van Linie nr 7. Als Waterloo-eenheid en voorloper van het Korps Limburgse Jagers wordt de traditie van deze eenheid door Nederlandse en Belgische verenigingen in ere gehouden.

Achtergrondverhaal: Het is september 1815. Het 7e bataljon is een aantal weken geleden terug gekomen van campagne in Frankrijk (Waterloo), er zijn gewonden die verzorgd moeten worden, en officieren en soldaten worden herenigd met hun gezinnen.
Het bataljon heeft nu geen veldtaken meer, maar garnizoenstaken met alle werkzaamheden die hierbij horen: Patrouillelopen, op wacht staan, exerceren, recruten opleiden, gewonden verzorgen en controle op “ziekten”, uitrusting onderhouden en corveetaken, etc. Kortom alles wat je in een vesting met verhoogde waakzaamheid tegenkomt.

Wat is er dit weekend te doen?

  • Naast het bekijken en bijwonen van demonstraties bestaat de gelegenheid voor kinderen (tot 12 jaar) een recrutenopleiding bij de soldaten te laten volgen (1-2 uur). 
  • Er zal in het soldatenhuisje een garnizoensbureau zijn. Met fuseliers/korporaals als schrijvers. Geen laptops, maar inktpennen! Als je kon lezen en schrijven had je immers een kantoorbaan!
  • Je kunt getuige zijn van schietdemonstraties en veiligheidstesten (bloemkooltest).
  • De officier van gezondheid laat zien wat er zoal aan gewonden en ziekenverzorging gedaan werd.
  • Burgers uit 1815 zullen ook aanwezig zijn. Spreek hen aan en stel vragen over het (harde) leven uit die dagen.

Kortom je bent op beide dagen van harte welkom bij het garnizoen van 1815.
We zijn open van 11.00 tot 17.00 uur.